Brunnsborrardagen 2018

21 september 2018, Wenngarns Slott

Presentationerna finns nu tillgängliga!

Klicka på nedanstående titlar så öppnas presentationen upp.

Program

10.30-11.00
Titel: Torkan!
Föreläsare: Göran Risberg – SGU

11.00-11.30
Titel: Dimensionerande vattenförbrukning av grundvatten samt alternativa vattenkvaliteter
Föreläsare: Göran Persson – HP Borrningar

11.30-12.00
Titel: Vad är standardisering och nyttan med den?
Föreläsare: Yacine Slamti – SIS – Swedish Standards Institute
Morgan Willis- Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen
Erik Elster – Epiroc
Uppdatering av pågående standardiseringsarbeten som påverkar vår bransch.

12.00-13.00           LUNCH

13.00-13.30
Titel: ”Norske fagarbeider boreriggoperatør/”brunnsborrare”, – statens ansvar!
(The skilled well drillers/recruitment, – a governmental responsility)
Föreläsare: Einar Østhassel-MEF

13.30-14.00
Titel: P-märkta kollektorer
Föreläsare: Marcus Tillman – RISE
Genomgång av processen och innebörden av P-märkta kollektorer.

14.00-14.30
Titel: Högtemperaturlager i Helsingborg
Föreläsare: Clas Regander – Sweco Environment AB
Säsongslagring av överskottsvärme vid Filborna kraftvärmeverk. Ett teknikutvecklingsprojekt delvis finansierat av Energimyndigheten.

14.30-15.00
Titel: Grouting and practical experiences (på engelska/in english)
Föreläsare: Dom Durban – D and R Drilling, Inc & Durban Geothermal, Inc
Not all boreholes are the same, not all boreholes hold water and, not all aquifers are inter mixed. This presentation is a short discussion on the materials and methods available to ensure heat transfer and envionmental protection for all borehole scenarios.


16.00           AFTER WORK