SEMINARIEPROGRAM

Brunnsborrardagen 2016

16 september 2016, Wenngarns Slott (Kulturstallet, bv)

 

Program

10.00          Borrning i förorenade områden
                   Charlotte Sparrenbom, Lunds universitet

10.45          The Role of the National Groundwater Association in the Ground Source Heat Pump Sector in North America
                   Kevin McCray, NGWA (The National Groundwater Association USA)

11.30          Nätverk, kunskaps- och riktlinjearbete inom Svenskt Geoenergicentrum
                   Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum

12.00           LUNCH    

13.00           IGSHPA – History and future
                    John Turley, IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association)

13.30           Nya Normbrunn
                    Mattias Gustafsson, SGU (Sveriges geologiska undersökning)

14.00           Djupa borrhål för bergvärmepumpar – Samarbete mellan näringsliv och akademi
                    Brunnsborrare och akademiker

14.30           Ground heat exchangers for high temperature BTES applications
                    Adib Kalantar, Muovitech AB

15.00           Geoenergi i fjärrvärmenätet
                    Mattias von Malmborg och Anders Tvärne, SENS AB

16.00           AFTER WORK