Brunnsborrardagen är en anrik mötesplats som har sitt ursprung i medlems- och leverantörsträffar inom Sveriges Avanti-Borrare Förening. Mässan hölls första gången år 1983. Nu har borrorganisationerna Avanti och Geotec slagit sig samman till en ny organisation med namnet Borrföretagen. Från år 2021 hålls Brunnsborrardagens evenemang i den nya branschorganisationen Borrföretagens regi. Brunnsborrardagen är Borrbranschens mötesplats och 2023 fyller vi 40 år!

Under Brunnsborrardagen kan ni ta del av bland annat utrustning, tjänster och nyheter inom branschen. Vi bjuder på en inomhusdel en utomhusdel.

Vi välkomnar alla brunnsborrare, leverantörer och intressenter i branschen och hoppas att ni väljer att stötta oss och mingla under dagarna. Välkomna!