Brunnsborrardagen 2023

Medlemsmöte tar plats den 1 september 2023 kl 09.00 – 10.00 framför stenladan Steninge Bruk. Anmälan sker under ”Anmälan för besökare”